Στόχοι Σακχαρώδη Διαβήτη

Στόχοι Διαβήτη

Τί πρέπει να γνωρίζει το άτομο με διαβήτη όσο αφορά τους στόχους για καλύτερη γλυκαιμική ρύθμιση και αποφυγή των επιπλοκών

Για καλύτερη ρύθμιση της υπεργλυκαιμίας και αντιμετώπιση των άλλων παραγόντων κινδύνου, σύμφωνα με τις οδηγίες της ADA (American Diabetes Association) το διαβητικό άτομο πρέπει να έχει Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ≤ 7.0%, προγευματικά σάκχαρα ≤130mg /dl και 2 ώρες μετά τα γεύματα ≤180 mg/dl.

Όσο αφορά την υπέρταση η συστολική αρτηριακή πίεση πρέπει να είναι κάτω από 130 mmHg και η διαστολική αρτηριακή πίεση κάτω από 80 mmHg.

Ένα υπάρχει λεύκωμα στα ούρα η πίεση πρέπει να μειωθεί ακόμη περισσότερο.
Όσο αφορά τα λιπίδια αίματος των ενηλίκων διαβητικών πρέπει να γίνεται έλεγχος τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Οι στόχοι είναι να υπάρχει LDL (αλλιώς κακή χοληστερόλη) κάτω από 100 mg/dl, σε περίπτωση όμως που υπάρχει καρδιαγγειακή νόσος πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί με LDL κάτω από 70 mg/dl.Τα τριγλυκερίδια πρέπει να είναι κάτω από 150 mg/dl. H HDL χοληστερόλη (αλλιώς καλή χοληστερόλη) για τους άνδρες πρέπει να είναι πάνω από 40 mg/dl και για τις γυναίκες πάνω από 50 mg/dl.

Εκτός από τη ρύθμιση του σακχάρου αίματος , αρτηριακής πίεσης, των λιπίδιων του αίματος, απαραίτητα είναι η διακοπή του καπνίσματος και η σωστή διατροφή .
Για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 2 συστήνεται αερόβια άσκηση μέτριας έντασης τουλάχιστον τρείς φορές την εβδομάδα η οποία μπορεί να έχει διάρκεια γύρω στα 150 λεπτά.

Translate »