Σακχαρώδης Διαβήτης Σακχαρώδης Τύπου Ι

Διαβήτης Τύπου Ι

Παλαιότερα γνωστός ως νεανικός διαβήτης ο οποίος εμφανίζεται συχνότερα αλλά όχι αποκλειστικά σε νεαρά άτομα συνήθως κάτω των 30 ετών. Αποτελεί το 5-15 % των ατόμων που πάσχουν από διαβήτη.
Οφείλεται σε καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος που παράγουν ινσουλίνη.
Η καταστροφή των β-κυττάρων οδηγεί σε πλήρη έλλειψη ινσουλίνης και εκδήλωση του διαβήτη.

Τα σημεία και συμπτώματα του διαβήτη Τύπου 1 συνήθως αναπτύσσονται πολύ γρήγορα σε σχέση με διαβήτη Τύπου 2 και είναι πολύ έκδηλα.
Δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από τον Τύπου 2.
Τα πιο κύρια συμπτώματα είναι:
– η πολυουρία δηλαδή η συχνή ούρηση.
– η πολυδιψία δηλαδή η αυξημένη λήψη υγρών και το αίσθημα δίψας.
– η πολυφαγία δηλαδή η αύξηση της όρεξης για φαγητό.

Τα άτομα με διαβήτη Τύπου 1 παρουσιάζουν σοβαρού βαθμού έλλειψη ινσουλίνης και για αυτό εμφανίζουν συχνά μια κατάσταση που ονομάζεται διαβητική κετοξέωση.O παράγοντας της κληρονομικότητας διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην εμφάνιση του διαβήτη όμως μικρότερο από, ότι στο διαβήτη Τύπου 2.Επίσης στην εμφάνιση του διαβήτη Τύπου 1 έχουν ενοχοποιηθεί διαιτητικοί παράγοντες όπως το η σίτιση νεογνών με το γάλα αγελάδος, διάφορες τοξίνες και η συμμετοχή κάποιων ιώσεων π.χ [κυτταρομεγαλοίος, ρετροιοι, παρωτίτιδα, ερυθρά, ιοί coxsackie, ιός epstein -barr].
Η θεραπεία στο διαβήτη Τύπου 1 είναι δίαιτα και εξωγενής χορήγηση ινσουλίνης είτε με τη μορφή ενέσεων είτε με τη μορφή αντλίας ινσουλίνης.

Translate »