Ιατρικές Υπηρεσίες που παρέχονται στο Ιατρείο

Ιατρικές Υπηρεσίες που παρέχονται στο Ιατρείο

Πρόληψη και θεραπεία Σακχαρώδη Διαβήτη
Διαβητικό Πόδι και έλεγχο περιφερικής Νευροπάθειας
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη HbA1c
Υπέρηχος Αγγείων ( Καρωτίδες, αρτηρίες και φλέβες κάτω άκρων)
Εμβολιασμοί (τέτανος, γρίπης, πνευμονιόκοκκος κ εμβόλια ταξιδιωτών)
Μικρολευκωματίνη
Λιπομέτρηση
Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Ιατρικές Υπηρεσίες που παρέχονται στο Ιατρείο :

Εκτός από την Παθολογική εξέταση στο ιατρείο παρέχεται ο έλεγχος για

  1. Πρόληψη και θεραπεία Σακχαρώδη Διαβήτη
  2. Διαβητικό Πόδι και έλεγχο περιφερικής Νευροπάθειας
  3. Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη  HbA1c
  4. Μικρολευκωματίνη
  5. Λιπομέτρηση
  6. Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  7. Υπέρηχος Αγγείων ( Καρωτίδες, αρτηρίες και φλέβες κάτω άκρων)
  8. Εμβολιασμοί (τέτανος, γρίπης, πνευμονιόκοκκος κ εμβόλια ταξιδιωτών)
Translate »