Επιπλοκές

Επιπλοκές

Ποιές είναι οι επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη;

Μικροαγγειακές (βλάβη μικρών αγγείων)

  • Διαβητική Νεφροπάθεια: Η διαβητική νεφροπάθεια οφείλεται σε βλάβη των μικρών αγγείων του νεφρού γιατί σε ένα αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη παρουσιάζονται ψηλές τιμές ζαχάρου στο αίμα. Η διαβητική νεφροπάθεια χαρακτηρίζεται από την παρουσία λευκώματος στα ούρα
  • Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια: Είναι η βλάβη των μικρών αγγείων του έσω χιτώνα του οφθαλμού, του αμφιβληστροειδή
  • Διαβητική Νευροπάθεια: Λόγω κακής ρύθμισης του Σακχαρώδη διαβήτη παρουσιάζεται βλάβη στα νεύρα. Μπορεί να μην παρουσιάσει συμπτώματα στους ασθενείς αλλά σε ένα ποσοστό 20% παρουσιάζονται κράμπες στα κάτω άκρα (πόδια), καυσαλγίες στους άκρους πόδες, μυρμηγκιάσματα και μουδιάσματα στα δάκτυλα και στα πέλματα των ποδών
  • Διαβητικό Πόδι: Τα άτομα με διαβητικό πόδι εμφανίζουν πληγές, έλκη στους άκρους πόδες και αυτό οφείλεται στην πλήρη έλλειψη αισθητικότητας λόγω της διαβητικής νευροπάθειας ή λόγω της απόφραξης των αρτηριών των κάτω άκρων ή και τα 2 μαζί

Μακροαγγεικαές (βλάβη μεγάλων αγγείων)

  • Περιφερική Αγγειακή Νόσος
  • Νόσος Αγγείων Εγκεφάλου
  • Καρδιαγγειακή Νόσος

Ο διαβήτης μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές και σε άλλα όργανα του σώματος καθώς επίσης μπορεί να προκαλέσει ευπάθεια σε λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.

Translate »