Σακχαρώδης Διαβήτης LADA

Διαβήτης LADA

Ο Διαβήτης τύπου LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) είναι μια μορφή διαβήτη που παρουσιάζει το μηχανισμό του διαβήτη τύπου 1 αλλά με βραδύτερη καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος σε σύγκριση με άτομα νεότερης ηλικίας. Αποτελεί το 10% των νέων περιπτώσεων διαβήτη σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών σε κάτοικους της βόρειας Ευρώπης.

Translate »